gminuszkft@gmail.com

3900 Szerencs Bástya utca 42.

+36 30/423-15-48

Hívjon minket most!

- a kedvezményezett neve: G-Mínusz Kft.

- a képzések elnevezése és célja:

Érzékenyítő tréning: Az érzékenyítő tréninget olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak szervezzük, akik szeretnék, ha a mássággal, a hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett szükséges, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.

Innovációs menedzsment gyakorlatok: A résztvevők megismertetése az innováció menedzsment alapjaival. A képzés nyújtson ismereteket egy feladat, vagy a munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez.

Stresszmenedzsment tréning: A képzés nyújtson segítséget stresszhelyzetek felismerésére, a mentális és fizikai egészséget veszélyeztető működési módok bemutatására, azok elkerülésére irányuló megoldásokra. A gyakorlatorientált képzés elvégzésével javuljon az résztvevő stresszkezelő illetve stressztűrő képessége. Olyan technikákat tanuljanak meg, melyekkel megelőzhetővé válik mindenki számára az esetleges pszichés és testi zavar is.

Infokommunikációs technológiák alkalmazása: A résztvevő legyen képes a számítógép felhasználói szintű kezelésére, biztonságos használatára. A program közvetett célja, hogy az elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő legyen képes magabiztosan beilleszkedni az információs társadalomba.

- a szerződött támogatás összege: 6.410.000 Ft

- a képzések részletes bemutatása:

Érzékenyítő tréning: A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják, megismerjék a fogyatékkal, hátránnyal élő emberek élethelyzetének örömeit, kihívásait, nehézségeit. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy a képzésen elsajátított tudás alapján elő-segítsék a hatékony, együttműködésen alapuló környezeti kultúra kialakítását. A képzés végére a résztvevők képessé válnak, hogy megtapasztalják és megismerjék a a fogyatékkal, mássággal, hátránnyal élő emberek élethelyzetét, képet kapjanak tanulási lehetőségeikről, képességeikről. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy a tréningen elsajátított tudásukat a saját munkájukra való kiterjesztésében alkalmazzák, és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartása alapján elősegítsék az etikus vállalati működést. Személyes kompetenciák: önismeret, segítő attitűd, támogatás, interkulturális érzékenység, aktív figyelem, felelősségválla-lás, bizalom, nyitottság. Társas kompetenciák: empátia, tolerancia, együttműködési készség, érzelmi intelligencia, tisztelet. Módszertani kompetenciák: az elfogadás módszereinek kompetenciáinak, úgymint, önismeret, elfogadás, segítés, támogatás, gyakorlatban történő alkalmazása.

Innovációs menedzsment gyakorlatok: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik az innováció fogalmát, rendszerét, folyamatát, az innovációmenedzsment feladatait. Képesek a munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismerésére.

Stresszmenedzsment tréning: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik stresszorok azonosítására, a stresszhelyzeteknek, a stressz tüneteinek felismerésére. A résztvevő képes stressz-kezelési technikák alkalmazására. javul az résztvevő stresszkezelő és stressztűrő képessége.

Infokommunikációs technológiák alkalmazása: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő:

- képes a személyi számítógép/laptop/tablet alapszintű használatára (biztonságos ki- és bekapcsolása, újraindítása, belépés).

- képes egy operációs rendszer alapszintű használatára: ikonok és ablakok kezelése, fájl- és mappaműveletek elvégzése.

- képes webböngésző és keresőprogram alapszintű használatára: egyszerűbb webes keresési feladatok elvégzése adott böngészővel és az elérhető keresőgépekkel.

- képes elektronikus levelező program alapszintű használatára: levelek küldése és fogadása, dokumentumok csatolása, címjegyzék használata.

- képes interaktív közösségi kommunikációra épített Internetes szolgáltatások alapszintű használatára: a leggyakrabban használt szolgáltatások és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftverek használata.

- nyitottá válik informatikai alkalmazások önálló megismerésére, a folyamatos tanulásra, a saját tudás bővítésére, új kompetenciák elsajátítására.

- a képzések tervezett befejezési dátuma:

Érzékenyítő tréning: 2023.11.27

Innovációs menedzsment gyakorlatok: 2024.02.28.

Stresszmenedzsment tréning: 2024.04.30.

Infokommunikációs technológiák alkalmazása: 2024.07.31.Kedvezményezett neve: G-Mínusz Épületgépészeti Kft.  

 Forgóeszköz finanszírozása. 
 Szerencs Bástya utca 42.
 Áruház készletének bővítése érdekében.

Hitelprogram azonosító: GINOP-8.3.5-18/B     

Hitel összege: 25 000 000 Ft  

A kedvezményezett neve: G-MÍNUSZ Épületgépészeti Kft.

A fejlesztés tárgya, célja: Technológia korszerűsítést eredményező beruházás megvalósítása a GMínusz Kft-nél

A szerződött támogatás összege: 76 073 623 Ft,

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Jelen projekt célja a 3900 Szerencs, Bástya u. 42. alatt található telephely bővítése által mind a vállalkozás kereskedelmi, mind víz-,gáz-,fűtés-,légkondicionáló-szerelési tevékenységének bővítése.

Az épület felső szintjének beépítése által lehetőség nyílik a kereskedelmi termékkör szélesítésére épületgépészeti termékek (fürdőszobai szerelvények, kiegészítők termékek) és vonatkozásában, mely termékeket az ügyfélkör folyamatosan keresi és igényli; a településen ezen termékek beszerzési lehetőségére kiemelt igény mutatkozik a vásárlók részéről.

A megnövekedett hasznos alapterületű ingatlan fűtésének kielégítésére 2 db, egyenként 11,2 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyús rendszer kerül telepítésre.

A kialakításra kerülő bővített üzlethelyiség által várhatóan a kereskedelmi forgalom növekedése is várható, melyhez kapcsolódóan a meglévő informatikai rendszer fejlesztését is célul tűzte ki a cég. 2 db laptop és két korszerű monitor beszerzésével és a jelenlegi informatikai eszközök segítségével a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó feladatokat el tudja látni a vállalkozás.

A víz-,gáz-,fűtés-,légkondicionáló-szerelés tevékenység esetében is elmondható, hogy folyamatosak a megrendelések, egyre többször merül fel igény külső infrastrukturális megrendelések teljesítésére. Ezen feladatokat cégünk jelenleg alvállalkozó segítségével teljesíti évi 8-10 mFt értékben, azonban egy mini kotrógép beszerzésével ezen költség jelentős része a vállalkozásnál marad. A telephelyen a berendezés elhelyezése biztosított.

A targonca beszerzése a megnövekedett építőipari és kereskedelmi tevékenységhez is szükséges anyagmozgatási feladatok ellátása vonatkozásában elengedhetetlen.

A projekt keretében a megnövekedett termékkínálat és ügyfélkör kezeléséhez egy “Vállalati CRM, értékesítési terület” és egy “Kontrolling és döntéstámogatás” modul bevezetése tervezett, illetve a modulokhoz egyenként 50 órás tanácsadás is kapcsolódik. A modulok és a kapcsolódó tanácsadás segítségével a vásárlók, megrendelők igényeit korszerű vállalati technológiai megoldásokkal tudja kielégíteni a cég.

A projekt hatására beszerzésre kerülő korszerű eszközök segítségével a meglévő ügyfelek igényeinek kielégítésére és új ügyfélkapcsolatok kiépítésére nyílik lehetőség, mely hatására a megrendelések számának növekedése, az árbevétel és az eredmény növekedése, illetve a vállalkozás piaci pozíciójának erősödése várható. A beruházás ugyancsak javítja a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a termelékenységet. A külső infrastrukturális munkák esetében megszüntetésre kerül az alvállalkozói függőség. A projekt megvalósításának eredményeképpen a foglalkoztatás jelenlegi létszámának megtartása biztosítottá válik egy rendkívül hátrányos kistérségben, valamint növekszik a vállalkozás árbevétele és eredménye.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.05.30.

A projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-01723


Kedvezményezett neve: G-MÍNUSZ Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Épületgépészeti szolgáltatás minőségi fejlesztése és épületgépészeti üzlet kialakítása Szerencsen

Vissza nem térítendő támogatás összege: 10 656 222 Ft 

Igényelt kölcsön összege: 11 011 430 Ft

A támogatás mértéke: 30%

A projekt tartalmának bemutatása:

Megvalósul a 2017. év elején létrehozott telephelyen található ingatlan korszerűsítése és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, információs technológiai hardverek, szoftverek beszerzése, mely a kapacitásbővítő fejlesztés fő elemeit képezik. Az épületgépészeti szerelés tevékenység kapacitásbővítésének megvalósításához 26 db gép, elektromos szerszám kerül beszerzésre, amely mennyiségi és minőségi fejlesztést egyaránt jelent. Társaságunk fő tevékenységéhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység vonatkozásában az új telephelyen belül kialakításra kerül egy épületgépészeti bolthelyiség is, mely a kereskedelmi tevékenység kapacitásbővítésének elengedhetetlen eleme. Az új üzlet kialakításához egy irodai állomás létesül, mely a kereskedelmi tevékenység során az adminisztratív feladatok ellátását lehetővé teszi. Beszerzésre kerülnek a szükséges hardverek és szoftverek.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019.12.02.  

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00544
A project címe: G-Mínusz Kft. napelem pályázata

A szerződött támogatás összege: 2 millió forintA project azonosító száma: GINOP-4.1.3-19-2019-01180

Az oldal tetejére